Server je hostován v síti THSOFTwww.kamilhulka.cz
www.kamilhulka.cz